Besluit van 30 mei 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (Stb. 2013, 175)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 mei 2013, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 386004;

Gelet op artikel 10 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (Stb. 2013, 175);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 mei 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven