Besluit van 25 april 2013 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 november 2010 tot aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttijden voor seizoenswerkers (Stb. 2010, 800)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 april 2013, nr. 2013-0000043366;

Gelet op artikel II van de Wet van 18 november 2010 tot aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers (Stb. 2010, 800);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 18 november 2010 tot aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers (Stb. 2010, 800) treedt in werking met ingang van 1 juni 2013.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 april 2013

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de derde mei 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven