Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2013, 112Verbeterblad

Wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen

VERBETERING

Op blz. 6, Artikel III, wordt «1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:» gewijzigd in:

  • 1. Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:.

’s-Gravenhage, 8 november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten