Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2013, 107Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel R, van de Wet OM-afdoening en artikel 5.1 van het Besluit OM-afdoening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 maart 2013, directie wetgeving en juridische zaken, nr. 360725;

Gelet op artikel XXII van de Wet OM-afdoening en artikel 5.3 van het Besluit OM-afdoening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel II, onderdeel R van de Wet OM-afdoening en artikel 5.1 van het Besluit OM-afdoening treden in werking met ingang van 1 april 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 maart 2013

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de zesentwintigste maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten