Besluit van 19 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel R, van de Wet OM-afdoening en artikel 5.1 van het Besluit OM-afdoening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 maart 2013, directie wetgeving en juridische zaken, nr. 360725;

Gelet op artikel XXII van de Wet OM-afdoening en artikel 5.3 van het Besluit OM-afdoening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel II, onderdeel R van de Wet OM-afdoening en artikel 5.1 van het Besluit OM-afdoening treden in werking met ingang van 1 april 2013.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 maart 2013

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de zesentwintigste maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven