Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2012, 682Verbeterblad

Wet aanpassing bestuursprocesrecht

VERBETERING

Op blz. 100, deel Ba, artikel XI, onder A, sub 6, wordt het weggevallen onderdeel a toegevoegd. Dit luidt:

  • a. de onderdelen c en d worden geletterd e en f;

’s-Gravenhage, 13 maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten