Besluit van 20 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet opslag duurzame energie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 19 december 2012, nr. WJZ / 12379051;

Gelet op artikel 5 van de Wet opslag duurzame energie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet opslag duurzame energie treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven