Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2012, 636Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 december 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit wijkagenten en het Besluit verdeling sterkte en middelen politie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 4 december 2012, directie Wetgeving, nr. 329044;

Gelet op artikel 3 van het Besluit wijkagenten en artikel 8 van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2013 treden in werking:

  • a. het Besluit wijkagenten;

  • b. het Besluit verdeling sterkte en middelen politie.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de veertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten