Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 633Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 5.2, onderdeel A, van de Wet revitalisering generiek toezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2012, nr. 2012-0000671643, DCB/CZW/S&B;

Gelet op artikel 10.1, eerste lid, van de Wet revitalisering generiek toezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 5.2, onderdeel A, van de Wet revitalisering generiek toezicht treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de veertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten