Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2012, 626Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 30 november 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 26 november 2012, nr. WJZ/462905 (10279), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXXVIII, van de wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2013 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs in werking:

Artikel I, onderdelen G, H, K, artikel 18a, eerste, tweede en derde lid, vierde, vijfde en vijftiende lid, Artikel II, onderdelen I en DD, Artikel III, onderdelen E, artikel 17a, eerste, tweede, derde lid, vierde, vijfde en zestiende lid, H en I, Artikel V, onderdeel D, Artikel IX, eerste en tweede lid, en Artikel XXVII.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 november 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de dertiende december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten