Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2012, 546Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 29 oktober 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2012, kenmerk DWJZ- 3137069;

Gelet op artikel 20 van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Enig artikel

De Tijdelijke wet ambulancezorg treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Uitgegeven de dertiende november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten