Besluit van 29 oktober 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2012, kenmerk DWJZ- 3137069;

Gelet op artikel 20 van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Enig artikel

De Tijdelijke wet ambulancezorg treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Uitgegeven de dertiende november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven