Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 2012 en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2012, directie Wetgeving, nr. 273276;

Gelet op artikel 75 van de Politiewet 2012 en artikel 65 van de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2013 treden in werking:

  • a. de Politiewet 2012;

  • b. de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Uitgegeven de zestiende juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven