Besluit van 22 juni 2012, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2012, 2012-0000332132, Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op artikel 64 van de Grondwet en artikel F 2 van de Kieswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden op donderdag 20 september 2012 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Artikel 2

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 31 juli 2012.

Artikel 3

De eerste samenkomst van de nieuw gekozen Tweede Kamer vindt plaats op donderdag 20 september 2012 op een door de Voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 2012

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Vanwege de ontstane politieke situatie is het wenselijk de Tweede Kamer der Staten-Generaal te ontbinden op grond van artikel 64, eerste lid, van de Grondwet.

De daarmee gepaard gaande vervroegde verkiezingen zullen plaatsvinden op woensdag 12 september 2012. Hiermee is aangesloten bij de wens van de Tweede Kamer.

Krachtens artikel F 2 van de Kieswet vindt in geval van ontbinding van de Tweede Kamer de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de nieuwe Kamer plaats binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding op een bij dat besluit te bepalen dag. De dag van kandidaatstelling voor de verkiezing van de Tweede Kamer is in dit besluit bepaald op dinsdag 31 juli 2012. Uit het bepaalde in artikel J 1, eerste lid, van de Kieswet volgt dat de dag van stemming dan zal vallen op woensdag 12 september 2012.

Uit artikel 64, derde lid, van de Grondwet volgt dat de ontbinding van de huidige Tweede Kamer ingaat op de dag waarop de nieuw gekozen Kamer samenkomt.

De ontbinding van de Kamer en de samenkomst van de nieuw gekozen Kamer is bepaald op donderdag 20 september op een door de voorzitter van de Tweede Kamer te bepalen tijdstip. Dit betreft de achtste dag na de dag van stemming; de termijn die op grond van de Kieswet ook voor reguliere verkiezingen geldt.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Naar boven