Besluit van 22 juni 2012, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 26 maart 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal (Staatsblad 2012, nr. 158)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 13 juni 2012, nr. 2012-0000342143, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 16 en 18 van de Vreemdelingenwet 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 26 maart 2012, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanscherping van de glijdende schaal (Staatsblad 2012, nr. 158) treedt in werking op 1 juli 2012.

Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 2012

Beatrix

De Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G. B. M. Leers

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven