Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2012, 281Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juni 2012, AV/SDA/2012/8843;

Gelet op artikel III van de Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten