Besluit van 23 april 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PbEU 2008 L 327) (Stb. 173)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2012, nr. AV/AR/2012/6240;

Gelet op artikel III van de Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (PbEU 2008 L 327) (Stb. 173);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (Pb EU 2008 L 327) (Stb. 173) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 april 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zesentwintigste april 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven