Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2011, 627Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 december 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2011, directie Wetgeving, nr. 5719252/11/6;

Gelet op artikel XXI van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 1 december 2011 tot wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de eenentwintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

TOELICHTING

Bij deze wet is 1 januari 2012 gekozen als datum van inwerkingtreding. De datum van 1 januari is met de datum van 1 juli een zogenaamd vast verandermoment waarop wetgeving in werking kan treden. Tussen de datum van publicatie van de wet en de inwerkingtreding wordt in principe een termijn van twee maanden in acht genomen. Bij deze wet wordt afgeweken van de minimumtermijn van 2 maanden. Voor het afwijken van deze termijn is gekozen omdat de wijzigingen van deze wet in het voordeel zijn van de burger. Indien gewacht zou worden tot het volgende vaste verandermoment, 1 juli 2012, zou dat voor burgers nadelig zijn.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten