Besluit van 6 december 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2 december 2011, directie Wetgeving, nr. 5718275/11/6;

Gelet op artikel XXIV van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011 treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de twaalfde december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven