Besluit van 12 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 7 oktober 2011, nr. WJZ / 11143922;

Gelet op artikel 37 van de Wet strategische diensten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet houdende regels inzake de controle op diensten die betrekking hebben op strategische goederen (Wet strategische diensten) treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 oktober 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven