Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2011, 461Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 oktober 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 7 oktober 2011, directie Wetgeving, nr. 5702852/11/6;

Gelet op artikel 12 van de Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringwet internationale inning levensonderhoud treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 oktober 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten