Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2011, 367Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 juli 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 17 mei 2011, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met technische actualisatie (Stb. 277)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 5 juli 2011, nr. WJZ/312983(6287), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van het Besluit van 17 mei 2011, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met technische actualisatie (Stb. 277);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 17 mei 2011, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met technische actualisatie (Stb. 277) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven