Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2011, 340Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juni 2011, nr. 5699725/11/6;

Gelet op artikel V van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de achtste juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten