Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 juni 2011, nr. 5699725/11/6;

Gelet op artikel V van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juni 2011

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de achtste juli 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven