Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2011, 127Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 2 maart 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet Kinderombudsman en artikel XIX van de Reparatiewet BZK 2010

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 februari 2011, nr. 2011-2000034259, DCB/CZW/WSG, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel IV van de Wet Kinderombudsman en artikel XXIX, eerste lid, van de Reparatiewet BZK 2010;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet Kinderombudsman treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Artikel 2

Artikel XIX van de Reparatiewet BZK 2010 treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 maart 2011

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de veertiende maart 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten