Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van JustitieStaatsblad 2010, 9Verbeterblad

Wijziging van het Algemeen rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

VERBETERING

Op blz. 24, wordt het 1e contraseign:

«De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst»

gewijzigd in:

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

’s-Gravenhage, 16 september 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin