Besluit van 7 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 9 september 2010, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met het verstrekken van actuele gegevens ten behoeve van reisinformatiesystemen en enkele andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 1 december 2010, nr. VENW/BSK-2010/203686, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het Besluit van 9 september 2010, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met het verstrekken van actuele gegevens ten behoeve van reisinformatie-systemen en enkele andere onderwerpen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 9 september 2010, houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met het verstrekken van actuele gegevens ten behoeve van reisinformatiesystemen en enkele andere onderwerpen treedt in werking op 1 januari 2011.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 december 2010

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negenentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven