Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2010, 831Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 december 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2010, 2010-0000801549, CZW/WSG

Gelet op artikel 23 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel XXI, eerste lid, van de Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 16.1, eerste lid, van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel III, eerste lid, van de Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A, artikel 104 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 16.1 van het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2011 om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05.00 uur in het Europese deel van Nederland treden in werking:

 • a. de volgende wetten of onderdelen van wetten:

  • 1. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor wat betreft de volgende in de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, genoemde regelingen:

   • Wet inkomstenbelasting BES;

   • Wet loonbelasting BES;

   • Negentigprocentsregeling buitenlands belastingplichtigen BES;

   • Regeling ex-patriates 1998 BES;

   • Regeling pensioenen BES;

   • Regeling vaste vergoedingen BES;

   • Regeling werkkleding 2001.

  • 2. Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • 3. De artikelen 11.18, 11.21, 11.22, 11.28, 11.30 en 11.32 van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met dien verstande dat deze artikelen in werking treden nadat de Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking is getreden;

  • 4. Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – A;

  • 5. Hoofdstuk IV van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • b. de artikelen 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21 en 11.22 van het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de vierentwintigste december 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten