Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2010, 767Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 november 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 6 oktober 2010, houdende wijziging van het Besluit politiegegevens met het oog op de toepasselijkheid in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 november 2010, directie Wetgeving, nr. 5673284/10/6;

Gelet op artikel II van het Besluit van 6 oktober 2010, houdende wijziging van het Besluit politiegegevens met het oog op de toepasselijkheid in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 6 oktober 2010, houdende wijziging van het Besluit politiegegevens met het oog op de toepasselijkheid in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba treedt in werking met ingang van 19 november 2010.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 november 2010

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de zeventiende november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten