Besluit van 30 september 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse rijkswetten en een rijksbesluit in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2010, nr. 5668245/10/6;

Gelet op artikel 34 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, artikel 66 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, artikel 42 van de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 44 Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, artikel 8.3 van de Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen, artikel 26 van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao, artikel 26 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten, artikel 5 van de Rijkswet Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba, artikel 42, eerste lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, artikel 37, tweede lid, van het Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten en artikel 33, tweede lid, van het Besluit tijdelijk financieel toezicht BES;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk treden in werking:

 • a. de volgende Rijkswetten:

  • Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten;

  • Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie;

  • Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving

  • Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen, met uitzondering van artikel 2.6, onderdelen B0 en Ea;

  • Reglement voor de Gouverneur van Curaçao;

  • Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten;

  • Rijkswet Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba.

 • b. de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Artikel 2

Met ingang van 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk vervallen de volgende algemene maatregelen van rijksbestuur:

 • Besluit tijdelijk financieel toezicht Nederlandse Antillen, Curaçao en St. Maarten;

 • Besluit tijdelijk financieel toezicht BES.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven