Besluit van 23 september 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010, directie Wetgeving, nr. 5667960/10/6;

Gelet op artikel IV, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I en II van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen treden in werking met ingang van 10 oktober 2010, om 00.00 uur in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 september 2010

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven