Besluit van 10 augustus 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 augustus 2010, directie Wetgeving, nr. 5663149/10/6;

Gelet op artikel VII van de Wet kraken en leegstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet kraken en leegstand treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 augustus 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zeventiende augustus 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven