Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2010, 321Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 augustus 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 3 augustus 2010, directie Wetgeving, nr. 5663149/10/6;

Gelet op artikel VII van de Wet kraken en leegstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet kraken en leegstand treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 augustus 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zeventiende augustus 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin