Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2010, 292Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 juli 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 juni 2010 houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 14 juli 2010, directie Wetgeving, nr. 5659339/10/6;

Gelet op artikel III van 17 juni 2010, Staatsblad 242, tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen A tot en met C en E tot en met J, en artikel II van de Rijkswet van 17 juni 2010, Staatsblad 242, tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties treden in werking op 1 oktober 2010. Artikel I, onderdeel D, treedt in werking op 1 januari 2011.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 juli 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de twintigste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin