Besluit van 24 maart 2010, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 19 maart 2010, kenmerk 3090717;

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Crisis- en herstelwet treedt in werking met ingang van 31 maart 2010.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 maart 2010

Beatrix

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de dertigste maart 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven