Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2009, 597Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 21 december 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke lus Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2009, Directie Wetgeving, nr. 5634256/09/6; mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel VIII van de Wet bestuurlijke lus Awb;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet bestuurlijke lus Awb treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin