Besluit van 21 december 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke lus Awb

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2009, Directie Wetgeving, nr. 5634256/09/6; mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel VIII van de Wet bestuurlijke lus Awb;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet bestuurlijke lus Awb treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 december 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven