Besluit van 9 december 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 november 2009, houdende regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebondenbudget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 3 december 2009, kenmerk IVV/2973760;

Gelet op artikel III van de Wet van 26 november 2009, houdende regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebondenbudget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 26 november 2009, houdende regeling voor aanpassing van bedragen in de Wet op het kindgebondenbudget en niet-indexering van kinderbijslagbedragen en bedragen kindgebonden budget in de jaren 2010 en 2011 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Jeugd en Gezin is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2009

Beatrix

De Minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven