Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2009, 553Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 december 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 december 2009 (Stb. 2009, 552), tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 december 2009, nr. WJZ/175125 (6261), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 10 december 2009 (Stb. 2009, 552), tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 10 december 2009 (Stb. 2009, 552), tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten treedt in werking met ingang van 19 december 2009.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2009

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de achttiende december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin