Besluit van 23 november 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit Inspire

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 november 2009, nr. BJZ2009059611, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5 van het Besluit Inspire;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit Inspire treedt in werking met ingang van 4 december 2009.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de tweede december 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven