Besluit van 8 september 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van de overgang van werknemers bij de overgang van een concessie voor openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband met de begrenzing van stamlijnen (Stb. 336)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 september 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/958 sector S&W;

Gelet op artikel V van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van de overgang van werknemers bij de overgang van een concessie voor openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband met de begrenzing van stamlijnen (Stb. 336);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele regeling van de overgang van werknemers bij de overgang van een concessie voor openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband met de begrenzing van stamlijnen (Stb. 336) treedt in werking met ingang van 15 oktober 2009.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 september 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Uitgegeven de vijfentwintigste september 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven