Besluit van 6 augustus 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet deskundige in strafzaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 juli 2009, nr. 5604983/09/6;

Gelet op artikel II van de Wet deskundige in strafzaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet deskundige in strafzaken treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven