Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2009, 156Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 maart 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Postwet 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2009, nr. WJZ / 9054808;

Gelet op artikel 88 van de Postwet 2009;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Postwet 2009 treedt in werking met ingang van 1 april 2009.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de dertigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin