Besluit van 18 december 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 12 december 2008, Directie Wetgeving, nr. 5578269/08/6;

Gelet op artikel IV van de Rijkswet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling ter verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (Staatsblad 2008, nr. 270);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Rijkswet van 27 juni 2008, tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling ter verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (Staatsblad 2008, nr. 270), treedt in werking op 1 maart 2009.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertiende januari 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven