Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2008, 66AMvB

Besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen en van het Besluit van 25 februari 2008, houdende wijziging van het Frequentiebesluit ten aanzien van vergunningvrij frequentiegebruik

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 februari 2008, nr. WJZ 8019119;

Gelet op artikel IX van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De artikelen I, V, VI, VII en VIII van de Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen treden in werking met ingang van 3 maart 2008.

ARTIKEL II

Het Besluit van 25 februari 2008, houdende wijziging van het Frequentiebesluit ten aanzien van vergunningvrij frequentiegebruik treedt in werking met ingang van 3 maart 2008.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Uitgegeven de achtentwintigste februari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin