Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2008, 596AMvB

Besluit van 29 december 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. W&B/VRP/08/35653;

Gelet op artikel IV van de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de dertigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin