Besluit van 18 december 2008, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet Wft en het Reparatiebesluit Wft

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 12 december 2008, FM 2008/3165 M;

Gelet op artikel IX van de Reparatiewet Wft en artikel XIX van het Reparatiebesluit Wft;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Reparatiewet Wft en het Reparatiebesluit Wft treden in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2008

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de negentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven