Besluit van 18 december 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering positie en zeggenschap huurders) (Stb. 418) en het besluit van 11 oktober 2008, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector in verband met de verbetering positie en zeggenschap huurders (Stb. 419)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 15 december 2008, nr. BJZ2008121502, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel II van de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering positie en zeggenschap huurders) (Stb. 418) en artikel V van het besluit van 11 oktober 2008, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector in verband met de verbetering positie en zeggenschap huurders (Stb. 419);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2009 treden in werking:

  • a. de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering positie en zeggenschap huurders) (Stb. 418);

  • b. het besluit van 11 oktober 2008, houdende wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector in verband met de verbetering positie en zeggenschap huurders (Stb. 419).

Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2008

Beatrix

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de vierentwintigste december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven