Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2008, 537AMvB

Besluit van 1 december 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2008, nr. 2008-0000566213;

Gelet op artikel VI van de Wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie van decentrale overheden treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is bevoegd met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de achttiende december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin