Besluit van 1 oktober 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 2008, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 september 2008, nr. WJZ/53629 (6243), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XVII van de Wet van 11 september 2008, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 11 september 2008, houdende wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

  • a. artikel X, onderdeel H, terugwerkt tot en met 1 augustus 2006,

  • b. artikel VI terugwerkt tot en met 10 februari 2006,

  • c. artikel VII, onderdelen A en B, terugwerken tot en met 1 januari 2007,

  • d. artikel XI, onderdeel B, en artikel XII, terugwerken tot en met 1 januari 2008, en

  • e. artikel XV terugwerkt tot en met 1 september 2007.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2008

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven