Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2008, 4AMvB

Besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 december 2007, directie Wetgeving, nr. 5520907/07/6;

Gelet op artikel XXII van de Wet OM-afdoening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet OM-afdoening treedt, met uitzondering van artikel II, onderdelen O tot en met R, artikel III, onderdeel B, artikel IV, artikel VI, en artikel X van die wet, in werking met ingang van 1 februari 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tiende januari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin