Besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 december 2007, directie Wetgeving, nr. 5520907/07/6;

Gelet op artikel XXII van de Wet OM-afdoening;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De Wet OM-afdoening treedt, met uitzondering van artikel II, onderdelen O tot en met R, artikel III, onderdeel B, artikel IV, artikel VI, en artikel X van die wet, in werking met ingang van 1 februari 2008.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 2007

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de tiende januari 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven