Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2008, 344Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 augustus 2008, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 juli 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (Stb. 279)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 12 augustus 2008, nr. BJZ2008069985, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel II van de wet van 3 juli 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (Stb. 279);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 3 juli 2008 tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) (Stb. 279) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2008

Beatrix

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

Uitgegeven de eerste september 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin