Besluit van 18 augustus 2008, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 augustus 2008, nr. SV/WV/2008/20719,

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen treedt in werking met ingang van 1 december 2009.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven