Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2008, 341Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 18 augustus 2008, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 augustus 2008, nr. SV/WV/2008/20719,

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen treedt in werking met ingang van 1 december 2009.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin