Besluit van 15 juli 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en reclassering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 juli 2008, directie Wetgeving, nr. 5553587/08/6;

Gelet op artikel II van de wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en reclassering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en reclassering treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 15 juli 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijfde augustus 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven