Besluit van 5 juli 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene douanewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 juli 2008, Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Douane en Verbruiksbelastingen, nr. DV/2008/494 M;

Gelet op artikel L van de wet van 3 april 2008, houdende Aanpassingswet Algemene douanewet (Stb. 112);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 3 april 2008, houdende Aanpassingswet Algemene douanewet (Stb. 112), treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tweeëntwintigste juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven